Välkommen till Vått & Torrt.

Lösningar på problem med fukt, radon, ventilation och innemiljö sedan 1988.

I över 25 år har vi varit en ledande aktör inom området fukt, vattenskador, mögel, radon, radonmätning, radonsanering, ventilation och innemiljö. Vår styrka ligger framför allt i flexibilitet, bred kunskap och lång erfarenhet. Hos oss är alla kunder lika viktiga oavsett storlek, och vi strävar alltid efter att ge våra kunder en snabb service och en mycket hög kvalité på våra arbeten.


Våra tjänster

 

vattenskador

Vatten- och fuktskador

Vi är experter på skador orsakade av vatten och fukt, vi erbjuder tids- och kostnadseffektiva lösningar på problem med fuktskador och vattenskador. Vi gör fuktmätningar och vi har ett brett utbud av åtgärder mot fukt, lukt, mögel.

skadeutredningar

Skadeutredningar

Fukt, lukt och problem med mögel kan oftast vara svåra att lokalisera samtidigt som det kan skapa ohälsa som allergier mm. Att lokalisera orsaken är viktigt för att kunna föreslå en lämplig åtgärd.

radon - radonmätning och radonsanering

Radon

Radon är ett av våra största hälsoproblem när det gäller inomhusluften och är en vanlig orsak till lungcancer. Vi erbjuder alla former av radonmätning samt utför radonutredning och radonsanering.

åtgärder vid vattensanering, mögelsanering och radonsanering

Åtgärder

Vått & Torrt erbjuder åtgärder och installationer för att avhjälpa de flesta problem som rör fukt, vattenskador, mögel, lukt, radon och dålig ventilation. Vår styrka är vår breda kunskap av utredning och sanering.