Våra tjänster

Vattenskador och fuktskador

Varje år uppstår 100 000 vattenskador till en kostnad på över fem miljarder kronor i Sverige. Vi är experter på skador orsakade av vatten och fukt, vi erbjuder tids- och kostnadseffektiva lösningar på problem med fuktskador och vattenskador. Vi gör fuktmätningar och vi har ett brett utbud av åtgärder och installationer mot fukt, lukt, mögel. Bland annat installerar vi avfuktare, krypgrundsavfuktare och erbjuder modern teknik för ventilerade golv och ventilerade väggkonstruktioner samt ventilation mot fukt och mögel på vindar. Vi sanerar även mögel och utför syllbyten. Läs mer om vad Vått & Torrt kan hjälpa dig med.

vattenskador-ikon

Skadeutredningar

Fukt, lukt och problem med mögel kan oftast vara svåra att lokalisera samtidigt som fukt, mögel och dålig ventilation kan skapa ohälsa som allergier mm. Att lokalisera problem från fukt och mögel och finna orsaken är viktigt för att kunna föreslå en lämplig åtgärd, som till exempel avfuktare eller krypgrundsavfuktare. Vi har över 20 års erfarenhet vilket har gett oss en unik specialkompetens inom mekaniskt ventilerade golv- och väggkonstruktioner. Många problem, relaterade till fukt och lukt åtgärdas ofta genom ventilation av något slag. Läs mer om vad Vått & Torrt kan hjälpa dig med.

skadeutredningar-ikon

Radon

Radon är ett av våra största hälsoproblem när det gäller inomhusluften. Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Risken för cancer ökar ju högre radonhalter man exponeras för samt hur länge. Då radon är både osynlig och luktfri är en radonmätning av radonhalten i luften enda sättet att upptäcka radongasen. Vi erbjuderalla former av radonmätning, vi utför en radonutredning, ger förslag på radonsanering samt hjälper till vid ansökningar av bidrag för radonsanering. Läs mer om vad Vått & Torrt kan hjälpa dig med.

radon-ikon

Åtgärder

Vått & Torrt erbjuder åtgärder och installationer för att avhjälpa de flesta problem som rör fukt, vattenskador, fuktskador, mögel, lukt samt radon och dålig ventilation. Vår styrka är vår breda kunskap. Vi vinnlägger oss om att ständigt hålla oss uppdaterade kring allt som har med fuktmätning, fuktskador, vattenskador, fuktsanering och metoder för avfuktning att göra. Vi kan radon, radonmätning, radonsanering, ventilation, ventilerade golv samt mögelsanering. Vi har god kontakt med bland annat SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och FuktCentrum vid Lunds tekniska högskola för att hela tiden vara uppdaterade med den senaste forskningen och tekniken. Läs mer om vad Vått & Torrt kan hjälpa dig med.

atgarder-ikon