radon - radonmätning och radonsanering

Radon

Radon är farligt

Radon är ett av våra största hälsoproblem när det gäller inomhusluften och strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 500 människor får lungcancer av radon varje år. Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är risken.

Alla former av radonmätning

Då radon är både osynlig och luktfri är en radonmätning av radonhalten i luften enda sättet att upptäcka radongasen. Vått & Torrt erbjuder alla former av radonmätning i byggnader. Vi erbjuder även konsultation och utredning med tillhörande förslag på radonsanering.

Vi kan radon

Radonutredarna på Vått & Torrt är godkända av Statens strålskyddsmyndighet för radonmätning samt radonåtgärder i byggnader.

Kostnadseffektiv radonsanering

När radonmätning genomförts utför vi en grundlig radonutredning samt ger förslag på, och utför kostnadseffektiva åtgärder för radonsanering.