Skadeutredningar och fuktmätning

Skadeutredningar

Vi ordnar en bättre innemiljö

Vått & Torrt erbjuder förslag på ombyggnad av självdragsventilation till mekanisk ventilation samt olika ventilationslösningar av känsliga byggnadskonstruktioner. Detta ger oftast inte bara en lösning på problem med fukt och lukt utan även en förbättrad innemiljö. Vi har över 20 års erfarenhet vilket har gett oss en unik specialkompetens inom mekaniskt ventilerade golv- och väggkonstruktioner. Vi erbjuder även konsultation och utredningar med tillhörande åtgärdsförslag.

Fuktmätning och besiktning

Vått & Torrt utför de flesta typer av fuktmätningar och besiktningar av exempelvis källare, grunder, vindar och våtutrymmen. Vid nyproduktion erbjuder vi löpande fuktmätningar och kontroller samt är behjälpliga med byggtorkning och konsultation avseende byggfukt.

Effektiva åtgärder mot fukt

Vått & Torrts utredare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna ge våra kunder korrekta fuktmätningar och utredningar som leder till kostnadseffektiva och riktiga åtgärder i varje enskilt fall. Många problem, relaterade till fukt och lukt åtgärdas ofta genom ventilation av något slag.

Innemiljöutredningar samt luft- och materialanalyser

Fuktrelaterade problem i fastigheter kan ofta vara svåra att upptäcka och lokalisera. Ohälsa hos boende och brukare i en fastighet kan vara orsakade av fukt eller fuktrelaterade problem. Vått & torrt erbjuder innemiljöutredningar samt utför luft- och materialprov som kan vara ett hjälpmedel att lokalisera fuktproblem samt utreda orsak till ohälsa.

Vi kan fuktmätning, fuktsanering och ventilation

Vi håller oss ständigt uppdaterade kring allt som har med fuktmätning, metoder för avfuktning, ventilation och mögelsanering att göra och vi har god kontakt med bland annat SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och FuktCentrum vid Lunds tekniska högskola.