fuktmätning - vattensanering och mögelsanering

Vattenskador och fuktskador

Vi kan fuktskador och vattensanering

Varje år uppstår 100 000 vattenskador till en kostnad på över fem miljarder kronor i Sverige. Vi på Vått & Torrt har en lång gedigen erfarenhet inom mät- och torkteknik av vattenskador. Vår erfarenhet och kunskap, där flertalet av våra tekniker har mer än 20 års erfarenhet inom yrket, har placerat oss i en ledande position inom branschen.

Modern teknik för fuktmätning och avfuktare

Vått & Torrt har moderna metoder och tekniker för att åtgärda de flesta skador orsakade av fukt och vatten. Vi utför fuktmätning och bedömer skadans omfattning och utifrån det tar vi fram en både tids- och kostnadseffektiv åtgärd för att åtgärda fukt- och vattenskadan. Bland annat installerar vi avfuktare i källare, krypgrundsavfuktare och erbjuder modern teknik för ventilerade golv och ventilerade väggkonstruktioner.

Avtal med flera försäkringsbolag

Vi utför uppdrag och har avtal med de flesta försäkringsbolag men utför även uppdrag åt landsting, kommuner, fastighetsbolag samt privatpersoner och företag.

Fuktmätning och besiktningar

Våra fukttekniker erbjuder även inspektion och fuktmätning på vindar, i källare samt i grunder. Vi utför även besiktningar av våtutrymmen mm. Vid nyproduktion erbjuder vi löpande fuktmätningar och kontroller samt är behjälpliga med byggtorkning och konsultation avseende byggfukt.

Mögel och mögelsanering

Vid vattenskada som funnits under en lite längre tid bildas ofta mögel. Vi arbetar med alla typer av mögelsanering. För att förebygga att mögel uppstår monterar vi dessutom ventilation mot fukt och mögel på exempelvis vindar.