Groda

Miljö och kvalitet

Då både miljö och god kvalitet är något vi ständigt arbetar med hos våra kunder, ser vi vårt eget miljö- och kvalitetsarbete som mycket viktigt. Miljö- och kvalitetsarbetet har därför blivit en naturlig och central del i vår dagliga verksamhet.

Vått & Torrt är certifierade enligt ISO 14001:2004 och 9000:2008. Vi bedriver ett kontinuerligt och engagerat miljö- och kvalitetsarbete där vi arbetar för att ständigt försöka bidra med en positiv miljöpåverkan för vår omgivning och för våra kunder.

Vått & Torrts verksamhetspolicy

Vått & Torrt förser marknaden med enklare, mer funktionella och kostnadseffektiva lösningar inom områdena fukt, radon och innemiljö.

Tillsammans med beställare och kunder utvecklar vi kontinuerligt vår förmåga att tillgodose krav och förväntningar, vilket förbättrar vår konkurrenskraft och leder till goda långsiktiga relationer med såväl beställare som kunder samt underentreprenörer och leverantörer.

Kvaliteten på tjänsterna säkerställs genom god riskhanteringsförmåga, enkel kommunikation, kompetens, engagemang och ansvar för att kundernas och regelverkens krav uppfylls i varje projekt.

Miljöprestandan förbättras kontinuerligt och negativ miljöpåverkan förebyggs, med hänsyn till relevant lagstiftning, genom enkla funktionella lösningar, minskade transporter och god avfallshantering.

Ohälsa och olycksfall förebyggs och riskerna minskas genom ett arbetsklimat där arbetsglädje, samverkan, personligt ansvar, kompetensutveckling och möjlighet till inflytande stimuleras.

För att lyckas i våra avsikter att ständigt förbättra verksamheten samt skapa en långsiktig och hållbar utveckling, där medarbetarna förväntas bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang, måste vi veta vad vi ska göra och hur det ska genomföras samt följa upp det vi har gjort.